kop
COSTADELSOL VAKANTIE WONINGEN
Costa Del Sol Vakantiewoningen • appartementen • villa's VAKANTIEWONINGEN

Home

Onze woningen

Belvilla (onze partner)

Costadelsol weer en info

Meer dan 15000 woningen
en persoonlijke begeleiding!

costadelsol woningen 

Verhuur vakantie appartementen en villa's Costadelsol

Vliegtickets

Autoverhuur

Linken

Over CDS rentals

Huis eigenaren

Indien u op de hoogte gehouden
wilt worden van ons laatste nieuws
kunt u ons volgen:
";

Algemene voorwaarden Costa del Sol Rentals

 

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor vakantieverhuur Costa del Sol Rentals

 

Begrippen:

Bemiddelaar: “Costa del Sol Rentals” wordt bedoeld de verhuurorganisatie Costa del Sol Rentals

Huurder: een (natuurlijk persoon), die een vakantiehuis uit het aanbod van Costa del Sol Rentals huurt of wenst te huren
Medehuurder: Degene die samen met de huurder in de vakantieaccommodatie verblijft.
Met “gast(en)" wordt bedoeld de persoon (personen) die genoemd wordt (worden) in de boekingsbevestiging en in de gastenlijst en/of de persoon (personen) die in de accommodatie verblijft (verblijven). 

Met “Eigenaar” wordt bedoeld de rechtmatig eigenaar van de accommodatie.

Met “accommodatie” wordt bedoeld het vakantiehuis, appartement, penthouse, villa etc. 

Met “gast(en)" wordt bedoeld de persoon (personen) die genoemd wordt (worden) in de boekingsbevestiging en in de gastenlijst en/of de persoon (personen) die in de accommodatie verblijft (verblijven). 


BOEKING 
Nadat u de boekingsbevestiging heeft ontvangen, heeft u 5 werkdagen de tijd om de aanbetaling te voldoen.
De accommodatie wordt in deze periode voor u gereserveerd. De boeking wordt definitief voor u vastgezet nadat de aanbetaling door ons ontvangen is.

 

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN
De gast (gasten) die genoemd wordt (worden) in de boekingsbevestiging garandeert (garanderen) dat hij of zij bevoegd is (zijn) om in te stemmen met deze algemene voorwaarden en bepalingen, en handelt (handelen) in naam van alle gasten met inbegrip van gasten die eventueel op een latere datum nog worden toegevoegd aan het reisgezelschap. De gast (gasten) die genoemd wordt (worden) in de boekingsbevestiging zal (zullen) erop toezien dat alle gasten die in de accommodatie verblijven zich houden aan de voorwaarden, huisregels en/of regels die gelden binnen het complex / vakantieresort. De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf, en alle gasten zullen de accommodatie dus aan het eind van de overeengekomen huurperiode weer verlaten. Samen met de boekingsbevestiging ontvangt u een gastenlijst. Op deze gastenlijst moet(en) de naam (namen) en leeftijd(en) en paspoortnummer(s) van de gast(en) vermeld staan die in de accommodatie verblijft (verblijven). De gastenlijst moet per omgaande volledig ingevuld per e-mail worden verzonden naar info@costadelsol-rentals.nl
Met het doen van de aanbetaling wordt bevestigd dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard, en wordt de correctheid van de op de boekingsbevestiging vermelde details en gegevens bevestigd.

 

BEZETTING 
De bezetting van de accommodatie is beperkt tot het aantal personen zoals aangegeven in de woningomschrijving of vermeld op het boekingsformulier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De gast(en) zal (zullen) de accommodatie niet onderverhuren of delen met gasten anders dan omschreven op de gastenlijst. Elke extra bezetting moet voor aankomst schriftelijk worden aangemeld bij, en goedgekeurd door, Costa del Sol Rentals. Costa del Sol Rentals behoudt zich het recht voor om alle wettelijke middelen in te zetten om personen die onaangekondigd en buiten medeweten van Costa del Sol Rentals in de accommodatie logeren uit de accommodatie te verwijderen / laten verwijderen.  Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heet de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 25,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot de vakantie accommodatie te weigeren. De gast (gasten) gaan ermee akkoord de accommodatie met de grootst mogelijke zorg te behandelen.

 

SELF CATERING 
De accommodatie is gebaseerd op “self catering”. Echter indien gewenst kan voor aankomst een boodschappenpakket worden bezorgt tegen een vergoeding afhankelijk van de opgegeven bestelling. Dergelijke boodschappenpakketten kunnen tot 2 weken voor aankomst via e-mail worden doorgeven aan info@costadelsol-rentals.nl.

 

SCHOONMAAKSERVICE, BEDLINNEN & BADLINNEN 
De accommodatie wordt gereinigd, en voorzien van schoon bedlinnen en bad linnen vóór aankomst van nieuwe gasten. Per gast worden 1 set bedlinnen en 4 handdoeken verstrekt. In de accommodatie is een wasmachine aanwezig die onbeperkt gebruikt kan worden voor het wassen van bed- en bad linnen en uw kleding. Houd er rekening mee dat de verstrekte badhanddoeken en bedlinnen uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in de accommodatie. Deze mogen dus niet worden meegenomen van de accommodatie voor gebruik elders. Schoonmaakservice tijdens de duur van uw verblijf is niet inbegrepen. Extra schoonmaakservice tijdens uw verblijf is uiteraard mogelijk. Indien extra schoonmaak tijdens uw verblijf wordt gewenst, dan dit graag uiterlijk 2 weken voor aankomst per email doorgeven aan info@costadelsol-rentals.nl. Deze extra schoonmaakkosten kunnen contant worden verrekend met de schoonmakers. Bij vertrek zullen de gasten de accommodatie in een bezemschone en opgeruimde staat achter laten, het huisvuil moet in de daarvoor bestemde containers buiten de accommodatie worden gedeponeerd en alle gebruikte zaken zullen op de originele plek worden teruggeplaatst. Hoewel een eindschoonmaak onderdeel is van de verhuur door Costa del Sol Rentals, behoudt zij zich het recht voor een inhouding op de borg te doen om additionele kosten te dekken indien de huurder de accommodatie in een onacceptabele staat achterlaat.

 

BETALINGEN 
De aanbetaling van 50% dient te worden voldaan binnen 5 werkdagen nadat de reserveringsbevestiging is ontvangen. De boeking wordt definitief zodra de eerste aanbetaling binnen is. Het restantbedrag moet uiterlijk 8 weken voor aankomst worden voldaan. Per boeking wordt een administratievergoeding berekend van € 25,-.
Bij boekingen (periode van boeking en aanvang van de huurperiode korter dan 8 weken) dient het totaalbedrag ineens te worden voldaan.

INCHECKEN / UITCHECKEN 
Inchecken en overhandigen van de sleutels tussen 16.00 uur en 20.00 uur lokale tijd. Uitchecken en sleutelteruggave tussen 8.00 uur en 10.00 uur ‘s morgens lokale tijd. Inchecken en/of uitchecken buiten de bovengenoemde uren moet vooraf worden gemeld bij Costa del Sol Rentals. Aankomst of vertrek buiten de genoemde uren kan leiden tot extra kosten afhankelijk van de werkelijke aankomst- en/of vertrektijd.

BORGSOM:
Voor de vakantiewoning / het appartement / villa, wordt meestal een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst op het verblijfadres aan de eigenaar of de beheerder van het vakantiehuis worden voldaan., tenzij in het boekingsformulier en/of verblijfsticket / voucher anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan de accommodatie aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom in het algemeen contant terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de eigenaar of beheerder geretourneerd per bank/giro. Verhuurder kan geen partij zijn bij eventuele meningsverschillen tussen huurder en eigenaar omtrent ingehouden borgsom met betrekking tot eventuele schades. Verhuurder kan hierin slechts een bemiddelende rol spelen.

 

CONTROLE VAN DE ACCOMMODATIE 
Controle van de accommodatie wordt gedaan bij aankomst en bij vertrek door een medewerker van Costa del Sol Rentals. Na het inchecken heeft de huurder 24 uur de tijd om eventuele gebreken of tekortkomingen te melden aan Costa del Sol Rentals. Wordt binnen deze 24 uur door de huurder geen melding gemaakt van schade of gebreken dan zal de accommodatie worden beschouwd als zijnde vrij van schade of gebreken bij aanvang van de huurperiode.

 

KLACHTEN:
Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aangezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Heeft u grote klachten op een ander gebied, dan dit op de aankomst dag voor 19.00 uur te melden. Indien de aankomst dag een vrijdag betreft, dient u klachten uiterlijk de volgende dag te melden voor 12.00 uur. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

 

ANNULERINGSKOSTEN
Bij annulering tot 56 dagen VOOR de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de dag van aankomst is 100% van de totale reissom. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan Costa del Sol Rentals door de persoon die het boekingsformulier heeft ondertekend.

 

ANNULERINGSVERZEKERING / REISVERZEKERING 
De huurder wordt ten zeerste aangeraden zelf een uitgebreide reisverzekering af te sluiten (inclusief annuleringsverzekering) om op deze wijze volledig gedekt te zijn voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen, aansprakelijkheid, annuleringskosten, etc. daar deze niet gedekt worden door Costa del Sol Rentals en/of de verzekering van de eigenaar van de accommodatie.

 

SLEUTELS
Er zullen twee sets sleutels beschikbaar worden gesteld aan de gasten voor de duur van hun verblijf. In het geval dat de gast(en) zichzelf buiten de accommodatie sluit(en) en een medewerker van Costa del Sol Rentals moet assisteren om de gast(en) weer binnen te laten, zal een vergoeding worden gevraagd vanaf € 25,-. Bij verlies / zoekraken van sleutels zal een vergoeding vanaf € 100 - verschuldigd zijn ter dekking van de kosten van het aanbrengen van een nieuw(e) slot(en).

 

PRIVÉ RUIMTES VAN DE EIGENAAR 
Elke ruimte of kastruimte in de accommodatie die is afgesloten en waarvoor geen sleutels zijn verstrekt aan de gast(en) zijn privé, en niet bedoeld voor gebruik door de gast(en). ZWEMBADREGELS ETC. Gebruik van faciliteiten van of bij de accommodatie zoals bijvoorbeeld een zwembad, fitnessruimte, etc. zijn volledig voor eigen risico van de gebruiker en Costa del Sol Rentals noch de eigenaar van de accommodatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verwonding van een gebruiker of een gast of verlies of schade aan persoonlijke bezittingen van gebruiker of gast. Alle gasten en gebruikers zullen de regels respecteren die zijn weergegeven in de huisregels of op een bord bij het zwembad, de fitnessruimte, etc.

GASTEN WORDT SPECIFIEK GEVRAAGD OM KINDEREN NIET ZONDER TOEZICHT GEBRUIK TE LATEN MAKEN VAN HET (DE) GEMEENSCHAPPELIJK(E)- OF PRIVÉ-ZWEMBAD(EN)

 

ALTERNATIEVE ACCOMMODATIE 

Mocht om welke reden ook, de accommodatie niet beschikbaar, vernietigd of in grote mate beschadigd zijn door bv. vuur, water, storm, etc. dan behoudt Costa del Sol Rentals zich het recht voor om ofwel uw reservering om te boeken naar een gelijkwaardige accommodatie - indien beschikbaar - ofwel zij gaat over tot terugbetaling van alle reeds ontvangen betalingen. De gast(en) zal (zullen) Costa del Sol Rentals noch de eigenaar van de accommodatie aansprakelijk stellen voor enige schade of verlies door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie anders dan terugbetaling van de aan Costa del Sol Rentals gedane betalingen ingeval geen vervangende accommodatie beschikbaar is.

 

REPARATIES & ONDERHOUD 
Costa del Sol Rentals of een van zijn medewerkers behoudt zich het recht voor om na overleg met de gast(en) en om op redelijke tijden de accommodatie te betreden voor normale werkzaamheden, zoals onderhoud van tuin, onderhoud en schoonmaak van zwembad, noodzakelijke reparaties, etc.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GAST(EN) 
De gast(en) zal (zullen) Costa del Sol Rentals direct op de hoogte te stellen van enig defect aan de accommodatie, storingen aan apparatuur, installaties, huishoudelijke apparaten of het zwembad zodat zo spoedig mogelijk maatregelen kunnen worden genomen voor reparatie of vervanging. De gast(en) stemt (stemmen) ermee in om schade door breuk, verlies of schade aan goederen, gebruiksvoorwerpen of andere zaken behorende tot de accommodatie, die zijn veroorzaakt door de gast(en) te vergoeden aan Costa del Sol Rentals.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Costa del Sol Rentals, haar medewerkers of de eigenaar zullen door de gast(en) en medebewoners niet aansprakelijk gehouden worden voor:

1) Verlies van vakantieplezier of gemaakte extra kosten als gevolg van enige vertraging of wijzigingen aan vluchten, reisarrangementen of andere diensten die buiten de controle van Costa del Sol Rentals vallen.
2) Enig verlies, schade of ongemak die het gevolg is van ongunstige weerscondities, stakingen, oproer, of andere zaken buiten de controle van Costa del Sol Rentals of de eigenaar.
3) Enig tijdelijk defect of onderbreking van verwarming, airco, internetconnectie, elektriciteit, water, gas of andere publieke voorzieningen.
4) Enige schade wegens annulering door de gast(en) anders dan omschreven bij de annuleringskosten.
5) Enige schade of vergoeding, anders dan het terugbetalen van de reeds gedane betalingen, wegens het niet kunnen leveren van de accommodatie zoals omschreven bij; alternatieve accommodatie.
6) Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor enig verlies van of beschadiging aan enig gemotoriseerd voertuig en/of de inhoud ervan.
7) Costa del Sol Rentals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de eigenaar van de accommodatie in gebreke blijft, ondanks de grote zorg die door Costa del Sol Rentals aan elk object is besteed. Costa del Sol Rentals is evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen.

Hoewel Costa del Sol Rentals en/of de eigenaar alles in het werk zal stellen om eventuele gebreken aan de accommodatie, huishoudelijke apparaten of andere apparatuur zo snel mogelijk te verhelpen, erkent (erkennen) de gast(en) dat vanwege de beperkte huurperiode het voor kan komen dat een reparatie of vervanging niet tijdig mogelijk is. In zo’n geval zal Costa del Sol Rentals of de eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden ongemak.


Costa del Sol Rentals heeft de grootst mogelijke inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de details van de accommodatie op de websites of op andere promotie materialen waarheidsgetrouw worden weergegeven. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Costa del Sol Rentals aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid in de teksten.

Costa del Sol Rentals behoudt te allen tijde het recht de inhoud van de websites waarop haar accommodaties worden geadverteerd om welke reden dan ook te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

 

SLOTBEPALING
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Costa del Sol Rentals, is gevestigd in Apeldoorn, Nederland. (BTW) NºNL088587137B01

 

 

Terms and Conditions:

Background 
The Registered office of which is situated at Apeldoorn, the Netherlands. Clients applying to hire property are referred to as 'the Applicants' until such time as they take up residence when they are referred to as 'the Tenants'. Costa del Sol Properties, 'the Letting Agents', act only as agents for the owners of the property, 'the Owners'. Therefore any contract is between the Owners of the property on one part and the Applicants or Tenants on the other. The name and address of the owner of any villa can be provided on request. 

2. Deposit 
If a booking is made eight weeks or more before the tenancy is due to start, a deposit of 50% of the rent must accompany it. If a booking is made less than eight weeks before the tenancy is due to start, the full rent, plus any additional charges, must be paid at the time of booking. In the event of a booking not being accepted for whatever reason by the Lettings Agents all fees paid will be refunded immediately to the Applicant. 

3. Final Payment 
Once the booking is received and accepted by the Letting Agents, the Applicants are liable for payment of the balance of rent six weeks before the start of the tenancy. Non-payment by the due date “may” be treated as a cancellation. If the booking is cancelled, the deposit is non-refundable. Please note that the Letting Agents do not send reminders - the balance due date is shown on the Booking Confirmation

4. Altering a Booking 
Once a booking has been accepted by the Letting Agents the booking can only be changed to another villa providing the villa is available for the new dates and the Owners are agreeable to the change.

5. Cancellation 
A cancellation is to be received in the Letting Agents' office in writing. 

6. Optional Extras 
These are listed in the description of each property and will be charged at the rates shown where applicable

7. Discounts 
Discounts are applicable at the letting agents discretion. 

8. Price Changes 
The Letting Agents reserve the right to amend the prices quoted on the Web site due to errors or omissions, or changes in the VAT rate. All prices and booking are subject to availability. 

9. Method of Payment 
Payments are to be made by bank transfers. No other forms of payment are accepted. Any charges raised against the Letting Agents by their bank for handling bank transfers will be passed on to the Applicants who are liable to reimburse the Letting Agents in respect of such charges within 7 days of receipt of notification from the Letting Agents. 

10. Overseas Bookings 
Overseas applicants may pay by bank transfer to the Dutch bank or by other means agreed with the letting agents. Any charges for payments from overseas will be passed on to the Applicants.


11. Eligibility 
Bookings will not be accepted from: 
Groups of single persons under the age of 25. 
All male or all female parties comprising more than three people. 
The Letting Agents reserve the right to decline and to terminate any bookings at their discretion. In the event of the termination of a booking, the cost of the booking may be refunded less any costs caused to the Letting Agency or the Owners subject to the Letting Agents discretion. 

12. The Tenancy 
The Tenancy confers upon the Tenants the right to occupy the villa for a holiday period as described in their contract. The tenancy does not grant to the Tenant the right to permanently occupy the property or to create any interest in the property other than the occupancy of the property for the term of the letting being that of a holiday rental.

13. Tenants Obligations 
The Tenants agree: 
To pay for any losses or damages to the property, caused by the Tenant or a member of their party (reasonable wear and tear excluded), unless the cost of making good such loss or damage can be fully recovered under any third party insurance policies maintained by the Owners. 
To take good care of the property and leave it in a clean and tidy condition at the end of the tenancy. 
A cleaning service is not provided during the tenancy unless otherwise specified. 
To permit the Owners and the Letting Agents access to the property subject to reasonable notice except in the case of an emergency. 
Not to move any furniture or electrical items during their Tenancy.
Not to climb on any walls, pergolas, bars or exterior structure not designed for this activity.
To clean up any spillages immediately as ants are a problem.
Not to part with possession of the property, or share it, except with members of the party shown on the booking form. 
Not to exceed the total number of people stipulated in the property description. A cot may only be occupied by a child aged 24 months or less. 
Not to cause an annoyance or become a nuisance to the owners, letting agents or occupants of adjoining premises. 
That under no circumstances, any persons whose name that does not appear on the booking form should be allowed access to the property. 

14. Duration & Times of Letting 
Lettings are for a maximum of two weeks unless agreed otherwise with the letting agents and commence at 16.00 pm on the first day of the tenancy and end at 10.00 am on the day of departure unless otherwise notified. The period booked cannot be exceeded unless the Letting Agents give written approval. The Tenants will be liable for any cost of whatsoever nature incurred because of an unauthorized extension. 

15. Non-Availability of Property 
If for any reason beyond the Owners' reasonable control the property is not available on the date booked (owing to fire damage, industrial action, earthquake, flood, war, terrorism, storm, tempest or act of god), or the property is unsuitable for holiday letting, all rent and charges paid in advance by the Applicants will be refunded in full, but the Applicants shall have no further claim against the Owners or the Letting Agents for any loss suffered.

16. Liability 
The Letting Agents do not accept liability for any act, neglect or default on the part of the Owners or any other person not within their employ or otherwise under their control, nor for any accident, damage, loss, injury, expense or inconvenience, whether to person or property, which the Tenants or any other person may suffer or incur arising out of, or in any way connected with the letting. In addition, the Owner and the Letting Agents accepts no liability for loss of or damage to the Tenants' possessions on the Owners' property or land. 

18. Keys 
If keys are lost or stolen and locks require changing, the cost of replacement will be charged to the Tenant. 

19. Rubbish 
Please place ALL of your rubbish into bin liners, and firmly secure the tops. These must be placed in the collection point designated on your arrival. Do not throw any litter or cigarette butts into garden beds, or over walls etc.

20. Pool 
No food or drinks are to be consumed in or around the pool area.
Do not take any glass or breakable objects near the poolside area.
Do not throw any objects into the pool other than items specifically designated for pool use. Any Stones, coins or objects with cause damage or detriment to the pool, which cause the pool to be emptied or repaired, will involve the Tenants in a surcharge for its repair.

21. Smoking 
Smoking is not accepted in any property. Ashtrays are provided for use outside. 

22. Brochure Descriptions 
Some of the information on the Costa del Sol Rentals Web site relates to matters beyond the control of the Letting Agents. Closure of such premises and other changes to external facilities are outside the Letting Agent's control and therefore these details cannot be relied upon absolutely. 

23. Complaints 
All complaints must be notified to the Letting Agents immediately so that an on-the-spot investigation can be made if necessary and remedial action taken if required. In no circumstances will compensation be made for complaints raised after the tenancy has ended when the Tenant has denied the Letting Agents or the Owners the opportunity of investigating the complaint and endeavoring to put matters right during the tenancy. 

24. Pets 
Pets are not permitted in any of the properties. 

25. Inventory 
Where an inventory is provided, any discrepancies are to be reported to the Owner or the Housekeeper within 24 hours of arrival, otherwise the inventory will be deemed to be correct. 

26. Linen 
Linen is changed between tenancies. Towels are not always provided (please ask for information) and Tenants should bring their own unless otherwise notified. Towel hire is available (please ask for information)from the Letting Agents only if this has been requested on your booking form.


27. VAT 
Where VAT is payable the tax is included in the weekly rent otherwise VAT will not be charged on the rent.

28. Breach of Contract 
If there is a breach of any of these conditions by any of the Tenants, the Owners and the Letting Agents reserve the right to re-enter the property and terminate the tenancy without notice without prejudice to the other rights and remedies of the Owners. 

29. Governing Law and Jurisdiction 
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by Dutch Law. The Applicants and the Tenants submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts. 

30. Authority to Sign 
The person who completes the booking form certifies that: 
He or she is authorized to agree the Booking conditions on behalf of all persons included on the booking form, including those substituted at a later date 
The signatory is over twenty five years of age and a member of the party intending to occupy the property. 
Agrees to take responsibility for the party occupying the property. 

31. Discrepancies 
In case of a discrepancy between these booking conditions and the other contents of the Costa del Sol Properties Web site, these conditions shall prevail. The Letting Agents accept no responsibility for any misleading or incorrect statements on the Web site or for other information contained on the Web Site beyond their control. 

32. Previous Websites 
This Web site and these Booking Conditions replace and supersede all previous Web sites and Booking Conditions. 

33. Validity Clause 
If any term or provision in these Booking Conditions shall in whole or in part be held to any extent to be illegal or unenforceable under any enactment or rule of law that term or provision or part shall to that extent be deemed not to form part of this agreement and the enforceability of the remainder of this agreement shall not be affected. 

34. Third Parties 
The parties agree and declare that they do not intend any term of this agreement except to the extend that the third party has any right remedy that is exist or is available apart from the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. 

35. Insurance 
It is recommended that clients arrange their own medical accident and personal property insurance. It is further recommended that insurance cover is also obtained in respect of deposits and balances in the event of cancellation. We also request that when you arrive at the villa you make yourself aware of any possible hazards e.g floors that may become slippery when wet.

 

General Rental conditions Costa del Sol Rentals

 

2. Payment and further settlement

Within 7 days an advance payment should be transferred concerning 50% of the total rental price plus possible cancellation insurance. The second part of the rental price must be paid not later than 8 weeks before the beginning of the rental period. In case of a last-minute reservation (period between reservation and beginning of the rental period is shorter than 8 weeks) the whole amount must be paid at once. This can take place cash or by means of a telephonically transfer. Most of the times a deposit is requested for the accommodations. In principle, this deposit is paid at the arrival, sometimes the deposit is transferred together with the final payment to the renter. Normally the deposit is returned if the accommodation is declared OK at departure possibly after deduction of energy costs, cleaning costs and/or damage, sometimes the deposit is returned within 14 days upon the stay per bank.

 

3. Cancellation

A cancellation has to take place in writing. In case you haven’t concluded a cancellation insurance, the following rules are applicable:
- In case of cancellation until 56 days before the arrival day 50% of the traveling costs are invoiced. - In case of cancellation from the 56th day (inclusive) until the arrival day 100% of the traveling costs are invoiced.

 

4. Liability

We exclusively act as intermediary and therefore can’t accept any liability in case the owner of the holiday accommodation is in default despite of the enormous care we devote to each object. We are also not liable for damage caused by fire, leakage, accident or any other cause to renter, his co-occupants and/or his properties. In case, due to force majored, we are forced to cancel a rental contract, we can’t be held responsible in any way. In such a situation a refund will be paid of the amount paid to us, with deduction of the reservation costs made by us. The renter is liable for all damage to the holiday accommodation, inventory, and/or furniture which takes place during the rental period by him or one of his co-occupants. This will be repaired and invoiced to the renter. Faults or mistakes in our rental program can’t commit Costa del Sol Properties.

 

5. Stay

At arrival the holiday accommodation can normally be entered after 4 pm. In most cases the accommodation must be left before 10 am. Deviations are mentioned on the reservation confirmation. The holiday accommodation may not be occupied by more persons than which has been agreed in writing. In case it appears that there are more inhabitants than agreed, the owner /Costa del Sol Properties has the right to forbid further entrance to the accommodation, or to invoice EURO 25,00 per day per extra person.
Bringing pets isn’t allowed without written permission. In case pets are found without written permission the owner/ Costa del Sol Properties has the right to forbid further entrance to the accommodation. Linen such as sheets, pillow case and (tea) towels need to be taken care of by the renter himself. In some cases it is possible to rent bed linen or is it included in the price. This is always mentioned in the description or in the price list of the holiday accommodation. On the departure day the holiday accommodation has to be left behind clean, which means the following: everything washed up clean, rubbish bags in the container or given to house keeping in time, provide the garbage can with a clean plastic bag, blankets and quilts fold up lying at the foot, refrigerator empty and clean, all food removed, floor swept.

 

6. Complaints

In case you have founded complaints concerning the cleaning in your holiday accommodation, you immediately (the same day) need to contact Costa del Sol Properties. They will sent someone to investigate the complaint and in case it is founded, the accommodation will be cleaned. Please don’t clean yourself, otherwise your complaint will not be accepted, since Costa del Sol Properties can’t check anything then. In case you have complaints concerning another area, please notify us on the arrival day before 7 pm. Later than 7 pm your complaint can’t be dealt with.

 
Mobiel: (+31) 646 290 161(+31) 646 290 161 - webmaster
Email: info@costadelsol-rentals.nl
Webmaster
Volg op Google plus
p